helandekonst_mobil
Klicka för att förstora bilden!

Det är roligt att du tycker om min dikter och de får kopieras och distribueras för icke kommersiella skäl, så länge mitt namn och fungerande länk till min hemsida medföljer. Kontakta mig om du vill återpublicera flera av texterna!

Hjärtats dikter!